Rezeki Tidak Berkah, Hidup Makin Bermasalah


Anda sudah kerja dari pagi hingga lembur, bertahun-tahun tapi justru terlilit hutang, merasa lelah bahkan stres? Bisa jadi karena peringatan Allah dalam ayat Al-Baqarah 275 ini diabaikan.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Riba adalah DOSA BESAR. Bahkan dosa terkecil karena memakan riba ibaratnya sama dengan berzina dengan ibu kandung. Bahkan dalam ayat Al Baqarah 278-279 Allah SWT akan MEMERANGI riba. Maka bisa jadi hukuman atas pelakunya sangat berat dan dari berbagai sebab, misalnya: